Obchodní angličtina

Bussines English

Nabízíme dvoudílný páteční rychlokurz, během kterého si frekventanti mohou zopakovat základní témata spojená s business English, tedy: business plan, reporting, evaluation and feedback (plán obchodu, zprávy, hodnocení a zpětná vazba), pak základní prezentační dovednosti a diskuse o prezentaci. Pokud bude prostor, můžeme se stručně věnovat i problematice HR, tedy najímání lidí, přijímacím pohovorům a základním pracovně-právním problémům.
Z uvedených témat je zřejmé, že by studenti měli být středně až více pokročilí, v kurzu nebude prostor na vysvětlování a procvičování základních gramatických (morfologických) jevů v angličtině. Pokud ale narazíme na něco, co všem frekventantům kurzu bude činit velké problémy, samozřejmě věnujeme nějaký prostor a čas vysvětlení těchto problematických otázek.
Hlavním cílem tohoto rychlokurzu je zopakování základních obchodních postupů, některých důležitých frází a hlavně schopnosti diskutovat v angličtině o všem, co se týká obchodu, a to beze strachu z chyb a cizojazyčných kolegů.

Kurz se otevírá od tří studentu, maximum 6

Otevíráme dle poptávky studentů