Anglický jazyk

Angličtina

Cizí jazyk číslo jedna, který musí každý ovládat...zkrátka jazyk, který je vyžadován v práci, při cestování... Že si nejste tolik jistí v kramflecích? Nemáte s kým si promluvit? Stydíte se, nebo začínáte?

To není problém, ale důvod se přihlásit.

Výkonnostní úrovně dle Společného evropského referenčního rámce vyučujeme v rozpětí A1 až B2 (C1 po dohodě)

A1 ... úplný začátečník

A2 ... začátečník

B1 ... mírně pokročilý

B2 ... středně pokročilý

Odkaz na rozřazovací testy a jazykové úrovně , 

nebo sami navštivte web www.jazykove-urovne.cz