Snažíme se, aby Vám s námi bylo co nejlépe

Naši lektoři

Vzdělaní, zkušení u studentů oblíbení

Mgr. Marie Hodinková

lektorka německého jazyka, organizátorka

Vzdělání : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Německý jazyk a základy společenských věd

zkušenosti: učitelka ZŠ, výuka individuálních, veřejných, firemních, seniorských i dětských kurzů

Ráda učím jazyk komplexně, vytvářím vlastní materiály. Připravuji výuku žákům na míru. Učila jsem na základní škole, pro velké i malé jazykové agentury. Doučovala jsem i soukromě. Věk, ani jazyková úroveň pro mě nebyl problém. S učebnicí i bez ....zkrátka vždy to nějak jde:)

Moje hodiny jsou často jiné, zařazuji různé typy aktivit, jazykových her a taktéž hledím na to, aby žáci nabyté znalosti využili v praktickém životě.

PHDr. Ludmila Horákováspecialistka na anglický jazyk/lektorka AJ a češtiny pro cizince

Vzdělání: doktorský titul na Filozofické fakultě v Olomouci, anglický a český jazyk

Zkušená lektorka, která se věnuje výuce angličtiny a češtiny jako cizích jazyků, jak ve skupinových, tak individuálních kurzech, a v poslední době i za pomoci Skype technologií.
Vzhledem k zahraničním zkušenostem a pobytům vás lektorka může naučit skutečnému praktickému jazyku, ale i připravit na různé certifikované zkoušky, až do úrovně C1 a angličtině, a až do úrovně C2 v češtině.
Používá jak různé učebnice, na kterých se se studenty dohodne, tak i vlastní materiály, pracuje s internetem a konkrétními aktuálními texty z BBC, CNN, You Tube, ad. Současně ale klade důraz na zvládnutí správných morfologických tvarů, v angličtině správné užití slovesných časů a různých nepravidelných forem.
Její krédo: "Jazyk užíváme ke komunikaci, tak považuji za nejdůležitější zbavit studenty strachu z vlastních chyb a skutečně mluvit."