Skupinové kurzy v průběhu školního roku

Veřejné semestrální kurzy od září

Semestrální kurzy (16x90 min, začátek 11.9. 2017), cena 2890 Kč

Jsou hlavní náplní JK LOGOS MH. Lekce probíhají dle jazykových úrovní jednou týdně. Výuka probíhá dle aktuálních učebnic. V našich kurzech jsou uplatňovány naše metodické postupy (viz. Metodika, učebnice.). Učebnici si studenti obstarávají sami, používáme řadu New English File, možno si půjčit k okopírování, sehnat online, apod.

Kurzy jsou skupinové, tři až osm osob a trvají 90 minut.

Student se učí jazyk komplexně a pravidelně. Lektoři vymýšlejí spoustu zajímavých aktivit, problémových otázek, na které je třeba reagovat. Uplatňujeme pravidelné částečné testování po každé čtvrté lekci, aby studenti věděli, jak na tom jsou.

Výstupem z kurzu je náš certifikát.

Termíny

Pondělí 17:30 až 19:00 A2

Středa 17:00 až 18:30 B1

Čtvrtek 7:30 až 9:00 B2

Čtvrtek 17:30 až 19:00 A1 a falešní začátečníci